วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ