นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางศิริพร ดำแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุมงคลวรดิตถ์ (คล้อย ปภสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจีนพัฒนาราม

นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางศิริพร ดำแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุมงคลวรดิตถ์ (คล้อย ปภสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจีนพัฒนาราม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ เมรุชั่วคราววัดท่าจีนพัฒนาราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล