เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

วันที่: 
Tue, 2019-03-19 (ทั้งวัน)

   เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม