ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

วันที่: 
Fri, 2018-02-02 (ทั้งวัน)

 

 

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)


ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

 

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)2 MB