สำนักงานแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่: 
Thu, 2016-10-27 (ทั้งวัน)

  

  

 

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  เวลา 15.52 น. สำนักงานแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน