ติดต่อเรา

 

ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

ตั้งอยู่ที่  อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล (อาคารใหม่ชั้น 2)

 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000

โทร.0-74711-189-90

email : satunmol@hotmail.com

 facebook : สนง.แรงงานจังหวัด สตูล

 

 

 

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอละงู จังหวัดสตูล

(MOL Service Link Of Satun)

ที่ว่าการอำเภอละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

email : satunmol@hotmail.com

 facebook : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล