สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานรายไตรมาส ปีปัจจุบัน (ปี 2560)

หากท่านผู้เข้าชม ต้องการดูข้อมูลสถิติแรงงานก่อนปี 2560 สามารถ คลิกที่รูป สำนักงานสถิติ และทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. กด สถิติแรงงานจังหวัด รูปภาพจะลิงค์ไปยัง www.satun.nso.go.th
  2. คลิก เลือก ข้อมูลสถิติจากสำมะโน/สำรวจ
  3. คลิก เลือก ประเภทโครงการ สำรวจ/Survey
  4. เลือกโครงการ สำรวจภาวะการทำงานของประชาชน (ไตรมาส)
  5. เลือกปีโครงการ (เลือกปีตามต้องการ)
  6. เลือกไตรมาสทั้งหมด
  7. คลิก ตกลง

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

ไฟล์แนบขนาด
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส1 ปี 255755.52 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส2 ปี 255755.37 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส3 ปี 255753.31 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส4 ปี 255755.9 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ปี 255794.98 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส1 ปี 255855.79 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส2 ปี 255855.98 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส3 ปี 255854.13 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส4 ปี 255854.25 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ปี 255893.13 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส1 ปี 255955.45 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส2 ปี 255955.62 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส3 ปี 255955.61 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส4 ปี 255955.5 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ปี 255961.38 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส1 ปี 256079.68 KB
ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. ไตรมาส2 ปี 256079.67 KB